Javascript en cookies zijn nodig om deze site te bekijken

3 dingen die je kan doen tegen partnergeweld

door Sofie De Neve

Tel al je vrienden, collega’s, familieleden en buren bij mekaar op. Stel je dan voor dat ongeveer 1 op de 8 thuis niet veilig is. Dat hij of zij gekleineerd, gecontroleerd of mishandeld wordt door zijn of haar partner. Hoeveel zijn er dat dan?

Het antwoord doet je wellicht slikken. Toch zijn deze cijfers echt. Volgens onderzoek maakt minstens 1 op de 7 vrouwen en 1 op de 10 mannen partnergeweld mee. Minstens, want onderzoek toont maar het topje van de ijsberg.

Meer dan blauwe plekken

Wat komt er bij je op wanneer je denkt aan partnergeweld? De kans is groot dat je je een vrouw vol blauwe plekken inbeeldt. Dat beeld staat bol van de clichés.

  • Cliché 1: de blauwe plekken. De letsels die partnergeweld nalaat zijn meestal niet zichtbaar. In 9 op de 10 gevallen gaat partnergeweld om pesten, kleineren, voor schut zetten voor familie en vrienden, isoleren, vernederen, emotioneel ondermijnen en controleren. Voor de duidelijkheid, dit psychologisch geweld is minstens even destructief als fysiek geweld.
  • Cliché 2: de vrouw. Natuurlijk maken veel vrouwen geweld mee. Wereldwijd zijn zij kwetsbaar voor geweld. Maar wist je dat in België ook 1 op de 10 mannen slachtoffer wordt van partnergeweld? En dat bij 3 op de 10 aangiftes van psychisch partnergeweld met minstens één gekende verdachte, die verdachte een vrouw is?
  • Cliché 3: het idee dat één partner slachtoffer is en de andere partner pleger. Soms is de situatie inderdaad glashelder. Maar meestal ligt het ingewikkelder, en is iemand pleger én slachtoffer tegelijk. Vaak doen koppels elkaar de duvel aan, omdat ze niet geleerd hebben om geschillen op een goede manier op te lossen, omdat ze elkaar willen domineren of omdat de ene geweldsituatie de andere uitlokt.

Wat kan jij doen?

Partnergeweld is een maatschappelijk probleem dat niet in een vingerknip opgelost kan worden. Toch sta je niet machteloos.

  1. Vraag je je af of er iets misgaat in jouw relatie, beantwoord dan de vragen in deze checklist.
  2. Ben je bezorgd dat iemand anders in deze situatie verzeild is geraakt, ga dan met hem of haar praten. Bereid het gesprek goed voor, sommige dingen zeg je beter wel en andere niet.
  3. Zoek hulp wanneer je zelf in een problematische thuissituatie zit. Alleen geraak je er meestal niet uit.

Zwijg niet langer

Het allerbelangrijkste is dit: zwijg niet langer. Zwijg niet als je buren zo hard ruzie maken dat je bang bent voor hun veiligheid; bel de politie. Zwijg niet als je merkt dat je broer en schoonzus op een vreemde manier met elkaar omgaan; spreek je bezorgdheid uit. Zwijg niet als je zelf geweld meemaakt; zoek hulp.

Zwijg niet als je buren zo hard ruzie maken dat je bang bent voor hun veiligheid; bel de politie.

Ken je de 3 aapjes die horen, zien en zwijgen? VIVA-SVV maakte er horen, zien en praten van. Onder deze slogan maakt ze mensen bewust van partnergeweld en moedigt ze slachtoffers aan om hulp te zoeken. Dit al 13 jaar lang, samen met zij-kant en vzw Zijn. Het zwijgen heeft lang genoeg geduurd. Laten we ermee ophouden en gaan praten. Dat zal ons verder brengen.

 

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2018 en 2019 schreef VIVA-SVV een memorandum met 6 aanbevelingen. Eén aanbeveling focust op de aanpak van partnergeweld. Want beleidsmakers kunnen mee het verschil maken met goede hulpverlening, bekendmaking van het hulpverleningsaanbod bij het grote publiek, vorming voor professionals enzovoort.

Verder dringt ze aan op het uitbannen van man-vrouwstereotypes, het versterken van het recht op abortus, het stimuleren van de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding, het aanpakken van armoede in eenoudergezinnen, en het werken aan een betere gezondheid van vrouwen.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.