#beternacorona

door VIVA-SVV

De coronacrisis verandert alles. Als samenleving herontdekken we wat essentieel is: solidariteit en een goede gezondheid. Gewoon teruggaan naar hoe het voordien was, is geen optie. 11 media en denktanks openen het debat. Denk mee na over een meer solidaire en ecologische samenleving na corona.

Aktief, Apache, DeWereldMorgen, De Gids op Maatschappelijk Gebied, Kifkif, Lava, Minerva, MO*, Oikos, Furia en Sampol  lanceren een oproep om samen na te denken over de manier waarop ons land, de EU en de wereld beter, socialer en ecologischer kan worden na corona.

Met de coronacrisis worden er ongeziene maatregelen genomen om de economie overeind te houden, banen te vrijwaren, mensen een inkomen te garanderen. Dat zijn legitieme doelstellingen. Maar deze grote financiële injectie moet meteen ook een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen die door deze pandemie alleen maar duidelijker zijn geworden:

  • de klimaatcrisis en de ineenstorting van biodiversiteit
  • de groeiende ongelijkheid
  •  de gebrekkige arbeidsvoorwaarden en werk- en inkomenszekerheid
  • sociale bescherming onder druk
  •  de opdracht om met superdiversiteit een inclusieve samenleving te bouwen
  •  …

Het is duidelijk: in 2020 is er nood aan een nieuw soort overeenkomst. Een sociaal-ecologisch pact, waar burgers en overheden, werkers, ondernemers en zelfstandigen, bewegingen en vrijwilligers hun verenigde schouders onder kunnen zetten.

Lanceer ideeën met de hashtag #BeterNaCorona

De oproep om ideeën te lanceren richt zich tot academici, studiediensten van middenveldorganisaties of partijen, denktanks, organisaties en burgers.
Zij moeten het debat voeden met becijferde en doordachte voorstellen, met ideeën voor de korte en visies voor de lange termijn, met praktische plannen en noodzakelijke veranderingen. 

Reageer

William Vananderoye
De linkse en progressieve politieke partijen in dit land moeten dringend over de partijgrenzen heen oprecht zoeken naar gemeenschappelijke programmapunten en die in nauwe samenwerking tot concrete realisaties omsmeden. Want eens deze crisis voorbij, zal het al vlug tot hetzelfde neoliberaal rechtse beleid komen. De druk moet veel groter worden en in unisono. Begraaf de verschillen en breng de overeenkomsten in stelling, SPa Groen, PvdA en andere goedmenende politici.
16/04/2020 - 20:31
Marleen Raman
- Betere kinderopvang zodat vooral de vrouw niet het slachtoffer wordt en thuisblijft uit noodzaak. Het bewijs is er dat de grootouders niet altijd de beste optie zijn voor de kinderopvang. Veel grootouders zijn moe en staan onder druk nu toch de kinderen op te vangen
- Meer tewerkstelling in de tehuizen, zowel bij de ouderenzorg als de psychiatrie, ik geef dit als voorbeeld omdat ik daar jarenlang zie hoe deze mensen met te weinig zijn, betere verloning verdienen en niet gezien worden behalve nu omdat het niet anders kan. Maar daarna???
01/05/2020 - 07:25
Marleen Raman
- Betere kinderopvang zodat vooral de vrouw niet het slachtoffer wordt en thuisblijft uit noodzaak. Het bewijs is er dat de grootouders niet altijd de beste optie zijn voor de kinderopvang. Veel grootouders zijn moe en staan onder druk nu toch de kinderen op te vangen
- Meer tewerkstelling in de tehuizen, zowel bij de ouderenzorg als de psychiatrie, ik geef dit als voorbeeld omdat ik daar jarenlang zie hoe deze mensen met te weinig zijn, betere verloning verdienen en niet gezien worden behalve nu omdat het niet anders kan. Maar daarna???
01/05/2020 - 07:25
Marleen Raman
- Betere kinderopvang zodat vooral de vrouw niet het slachtoffer wordt en thuisblijft uit noodzaak. Het bewijs is er dat de grootouders niet altijd de beste optie zijn voor de kinderopvang. Veel grootouders zijn moe en staan onder druk nu toch de kinderen op te vangen
- Meer tewerkstelling in de tehuizen, zowel bij de ouderenzorg als de psychiatrie, ik geef dit als voorbeeld omdat ik daar jarenlang zie hoe deze mensen met te weinig zijn, betere verloning verdienen en niet gezien worden behalve nu omdat het niet anders kan. Maar daarna???
01/05/2020 - 07:25

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.