"Wij vrouwen verdienen het om veilig rond te kunnen lopen, in welke kledij dan ook" - Clara Calis

door VIVA-SVV

Vrouwen kunnen de wereld veranderen. En dat doen ze, o ja. Ze zetten zich in voor een betere samenleving en volgen ongegeneerd hun hart. Elke maand zetten wij een inspirerende vrouw in de kijker.

Vandaag Clara Calis. Ze is 35, werkt als consulent communicatie voor de Stad Gent. Daarnaast is ze al 15 jaar actief voor sp.a, voor en achter de schermen. Van Jongsocialist tot gemeente- en OCMW-raadslid, tot kabinetsmedewerker. 

“Ik ben de politiek ingestapt omdat ik wil strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving die álle mensen de kans geeft om een deftig leven te leiden. Van jongs af aan heb ik gezien en geleerd dat je inkomen, onderwijs en je afkomst je kansen in het leven bepalen." 

“Ik wil dat de welvaart die wordt gecreëerd eerlijk herverdeeld wordt aan iedereen die ertoe heeft bijgedragen. De laatste jaren zie ik hoe onze welvaartstaat dag na dag wordt afgebroken. Alle sociale rechten waarvoor onze voorouders hard gevochten hebben, worden stelselmatig afgebouwd en dit niet ten voordele van zij die eraan bijdragen maar ten voordele van multinationals en aandeelhouders. Dat is onrechtvaardig.”

“Ik zie hoe mensen jaren met dagcontracten werken en nooit op reis gaan omdat ze bang zijn dat hun job ingenomen wordt. Dat mensen die hulp en zorg nodig hebben die niet krijgen omdat er 20 000 voor hen op een wachtlijst staan. Hoe onze senioren niet toekomen met hun pensioen om hun rusthuis te betalen. Elke dag krijgt de gewone hardwerkende mens het moeilijker om rond te komen. Zelfs met een deftig loon is het vaak krabben. Ik zet mij elke dag in om mensen ervan bewust te maken dat het anders en beter kan, dat wij het systeem voor ons moeten laten werken en niet omgekeerd.”

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s deze verkiezingen? 

  • Werk, recht op een stabiel inkomen waar je mee kan rondkomen;
  • Meer tijd voor jezelf en je gezin doorheen je loopbaan zonder hiervoor financieel in te boeten;
  • Betaalbaar wonen en onderwijs en voldoende kinderopvang;
  • Betere en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, met prioriteit de wachtlijsten in de zorg wegwerken;
  • Recht op een deftig pensioen, als je je leven lang gewerkt heb moet je zeker zijn van een pensioen van minstens 1500 euro per maand na 42 jaar werk;
  • Koopkracht doen stijgen en energiefacturen naar omlaag, btw van 21 % naar 6 %, minimumloon van 14 euro per uur;
  • Gelijke kansen: werk maken van een inclusieve samenleving, de zwaksten beschermen en vooral met respect over mensen praten en niet polariseren en natuurlijk een sociaal klimaatbeleid dat ervoor zorgt dat iedereen mee kan.

Hoe zie je de strijd voor vrouwenrechten? 

“De strijd voor vrouwenrechten is nog steeds zeer belangrijk en actueel, speelt zich af op verschillende vlakken en is vooral veel meer aanwezig dan men zou denken.Natuurlijk hebben vrouwen hier zich stap voor stap geëmancipeerd en hun gelijke plaats in de samenleving opgeëist maar er is nog veel werk aan de winkel.”

“Een aantal voorbeelden: vrouwen verdienen nog steeds minder voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega's, als ze zwanger zijn en solliciteren geraken ze moeilijker aan een job, vrouwen krijgen gemiddeld 30 % minder pensioen omdat ze de meeste zorgtaken op zich nemen. Ook wat betreft representatie van vrouwen in machtsposities is er nog geen evenwicht, slecht 1 op de 6  burgemeesters is vrouw, ons kernkabinet bestaat uitsluitend uit mannen en we hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad.”

“Je kan dan misschien het gevoel hebben dat we onze gelijke plaats hebben verworven, maar de feiten en cijfers bewijzen een andere realiteit. Ook op vlak van seksueel geweld tegen vrouwen is er nog zeer veel werk aan de winkel binnen justitie en naar sensibilisering  om geweld en misbruik te allen tijde te voorkomen en aan te pakken.”

De recente gebeurtenissen in Antwerpen maken inderdaad duidelijk dat er nog veel werk is. Hoe denk je dat de politiek daarmee moet omgaan? 

“We moeten ervoor zorgen dat seksueel geweld ernstig wordt genomen. Elke dag worden er in ons land 8 vrouwen verkracht maar bij slecht 4 % van deze aangiftes leidt dit tot een veroordeling. Dit is een blaam voor België en voor alle vrouwen in ons land.”

“Om nog maar te zwijgen over andere vormen van geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld, seksuele intimidatie  op het werk. Ook hier wordt er, ondanks de berg aan aangiftes, slechts voor een kleine fractie een straf uitgesproken.”

“Het is zeer belangrijk dat de politiek mee draagvlak creëert en actief aan oplossingen werkt. Ook de recente excuses dat Julie op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was, gaan niet op. De dader had gewoon nooit vrij mogen rondlopen. Punt. Dat is het probleem. Wij vrouwen verdienen het om veilig rond te kunnen lopen, in welke kledij dan ook. Geen enkel argument rechtvaardigt grensoverschrijdend gedrag.”

Je droeg mee een project voor singles uit. Kan je daar iets meer over vertellen?

“Steeds meer Vlamingen zijn alleenstaand. Er wordt voorspeld dat in 2060 de helft van de Vlamingen zonder partner door het leven gaat. Het gaat hierbij niet enkel om jonge mensen die nog zoeken naar een partner, maar ook om alleenstaande ouders en senioren. Die bewust single zijn of hun partner verloren.”

Onze samenleving moet dringend meer rekening houden met alleenstaanden, momenteel betalen ze veel te veel belastingen en staan ze er altijd alleen voor, ze verliezen dus dubbel. Ons belastingsysteem is gericht op koppels en gezinnen en dat is niet eerlijk.”

“Singles voor singles is in het leven geroepen door een goede vriendin en partijgenoot Michelle Ginée, zij maakt werk van een singletoets op elk beleidsniveau. Ikzelf heb steeds mee actie gevoerd voor deze strijdpunten en mijn partij heeft die recent ook opgenomen in het nationaal partijprogramma. Als dochter van een alleenstaande moeder met 4 kinderen, heb ik aan de lijve ondervonden wat het is om alleen te zijn en alle rekeningen van één inkomen te moeten betalen.”

“Mijn motto is ‘Niet boven, maar onder de mensen’, dat vind ik echt heel belangrijk.”

Clara_calis

 

Waarvoor mogen ze je om 5 uur ’s ochtends uit je bed halen? 

Om het noorderlicht te aanschouwen.

Achter elke sterke vrouw … 

Staat in de eerste plaats zijzelf, vrienden en familie waar je op kan rekenen en die je onvoorwaardelijk steunen.

Wie is voor jou inspirerend?

Alle inspirerende vrouwen om ons heen die een belangrijke rol in de wereld spelen. Van baanbrekende wetenschappelijke en levensreddende ontdekkingen tot literair meesterschap en acties voor vrede en mensenrechten.

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.