Hoe kan je reageren op seksuele intimidatie?

door Sofie De Neve

Seksuele intimidatie op straat is een probleem. 60 % van de vrouwen werd al eens nagefloten, aangestaard, uitgescholden, bepoteld of erger.

Hoe jij reageert als omstaander, maakt mee het verschil.

Enkele tips

 • Vraag aan het slachtoffer of hij/zij ok is.
 • Vraag of je kan helpen door vrienden of familie te bellen.
 • Blijf bij het slachtoffer tot hij/zij zich weer veilig voelt.
 • Roep er andere omstaanders bij en probeer zo diegene die lastig doet verbaal te stoppen. Samen staan jullie veel sterker dan alleen.
 • Bel de politie op het noodnummer 101 als de situatie onveilig is.
 • Onthoud de kenmerken van diegene die lastig doet.
 • Stel je beschikbaar als getuige voor de politie.
 • Breng jezelf niet in gevaar.
 • Kom alleen fysiek tussenbeide als je voldoende sterk (of met meer personen) bent.

Wat als je zelf slachtoffer wordt?

Denk aan je eigen veiligheid. Twijfel niet om hulp in te roepen van omstaanders of om de politie te bellen op het noodnummer 101.

Enkele tips:

 • Maak oogcontact met omstaanders. Maak hen duidelijk dat je je ongemakkelijk of onveilig voelt.
 • Vraag expliciet om hulp. Spreek een voorbijganger aan en leg uit wat er aan de hand is.
 • Zorg dat je veilig bent. Voor jezelf opkomen is altijd goed, maar soms ontvlucht je een situatie beter.
 • Spreek de dader aan en zeg dat je niet gediend bent van zijn uitspraken, gebaren of geluiden. Wat zou de dader ervan vinden als zijn/haar eigen partner, familielid of vriend op deze manier zou behandeld worden?
 • Wil je er nadien over praten, bel dan 1712 (de gratis lijn voor vragen over geweld) of 106 (Tele-Onthaal).
 • Overweeg of je aangifte wil doen. Dit kan bij de politie of bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (gratis nummer 0800 12 800 of http://igvm-iefh.belgium.be).

Meer weten?

Schrijf je in voor ons debat over seksuele intimidatie op 4 december in Leuven. Je komt er te weten of we ooit verlost zullen zijn van seksuele intimidatie en hoe we tot verandering kunnen komen.

Meer info over straatintimidatie en tips om in te grijpen vind je op www.seksueelgeweld.be/straatintimidatie.

Dag van geweld tegen vrouwen
25 november is het Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Draag tot 6 december een wit lintje en zeg ook neen tegen geweld op vrouwen. 

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.