Javascript en cookies zijn nodig om deze site te bekijken

“Opgroeien met maar één ouder heeft mijn karakter gevormd” - Frederik

door Sofie De Neve

“Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 3 jaar was. Het was een vechtscheiding: mijn papa had iemand anders en heeft ons met een financiële put achtergelaten. Mijn papa maakt geen deel meer uit van mijn leven.”

Hoe was het voor jou om op te groeien met één ouder?

“Mijn mama had het financieel moeilijk en moest heel veel werken om rond te komen. Daardoor ben ik vroeg zelfstandig moeten worden. Ik heb mijn plan leren trekken, hoewel mijn mama uiteraard haar best deed om er zoveel mogelijk voor mij te zijn.”

Had je het gevoel dat jouw leven verschilde van dat van je vrienden?

“Ik heb er weinig bij stilgestaan dat ik maar één ouder had. Voor mij was het een evidentie dat ik alleen mijn mama had. Mijn papa bestond eigenlijk niet voor mij. Ik heb nooit echt een vaderfiguur gemist.”

Merkte je dat jullie het thuis met minder moesten doen?

“Absoluut. De situatie was extra moeilijk omdat mijn papa alle rekeningen plunderde toen hij vertrok. Mijn mama moest 2 à 3 jobs combineren om rond te komen. Er was niet altijd geld voor dingen waarvoor je wilt dat er geld is. In het 6de leerjaar werd er bijvoorbeeld een reis naar Zwitserland georganiseerd, maar ik kon niet mee. Meestal merkte ik het aan kleine dingen: ik kreeg bijvoorbeeld niet de boekentas of de kleren die op dat moment hip waren. Maar mijn mama heeft wel haar uiterste best gedaan om mij zo weinig mogelijk te ontzeggen.”

Wat deed je op Vaderdag, bijvoorbeeld op school?

“Als er op school iets geknutseld werd voor Vaderdag, dan deed ik gewoon niet mee, ik knutselde dan wel iets anders. Eigenlijk was ik er niet zo mee bezig. Vaderdag is voor mij een onbestaande feestdag, ik weet nog altijd niet wanneer die valt. Moest je mij zeggen dat Vaderdag in december valt, ik zou je geloven.”

Heeft het jouw karakter beïnvloed?

“Ja. Ten eerste ben ik er zelfstandiger door geworden. Ten tweede hecht ik nu zelf heel veel belang aan eerlijkheid, zeker in een relatie. Ten derde heb ik leren opkomen voor mezelf en leren vechten voor wat ik wil. Ik ben er sterker door geworden. Ik kan een tegenslag nu ook beter relativeren.”

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.