Opvoeding in de spotlights

door VIVA-SVV

Groot worden, gaat niet vanzelf. Dagelijks zorgen ouders dat hun kind opgroeit in een warm en positief nest. En dit gebeurt met vallen en opstaan. Met een lach, maar ook wel eens met een vloek en een traan. 
We geven je alvast wat inspiratie. 
POSITIEF OPVOEDEN: Hoe doe je dat?

Begin maart volgde Evelien de online zoomsessie liefdevol opvoeden. 

Haar goede voornemen? 
Vanaf nu ga ik
vaker op zoek naar
mijn innerlijke giraf.

Haar boodschap?

Probeer met je giraffenoren te luisteren naar je kind in plaats van met jakhalsoren. Positief gedrag lokt positief gedrag uit, terwijl negatief gedrag vaak het omgekeerde doet.
Reageer op gedrag van je kind met waarnemingen in plaats van met oordelen, daar draait het om volgens Annelies, lesgever bij VCOK.

De voorbeelden (heel herkenbaar; niet alleen qua verwoording, maar vooral ook qua stemintonatie) en tips die Annelies aanhaalde, maakte het heel herkenbaar en aangenaam om te volgen.  
Geïnspireerd gaat Evelien “naar huis” met nieuwe inzichten in de gedachtegang van kinderen.

groeilampWeek van de Opvoeding in een nieuw jasje: 
De Week van de Groeilamp van 16 tot 23 mei 2021

Sinds dit jaar zit de week van de opvoeding in een nieuw jasje: de Week van de Groeilamp.
De campagne wil een luid en duidelijk applaus en hartjes geven aan iedereen die zich elke dag inzet om kinderen en jongeren te helpen (op)groeien. De lamp zet alle geweldige ouders, familieleden en opvoeders in de spotlight! Omdat ze dat dubbel en dik verdienen.  

Ook VIVA-SVV zet opvoeding die week mee in de kijker met drie webinars.

Noteer alvast!
18/5/2021 van 19.30 tot 21.30 uur: Bouwen aan zelfvertrouwen bij je kind
26/5/2021 van 19.30 tot 21.30 uur: Seksuele weerbaarheid
19/5/2021 van 20 tot 21 uur: Angst bij jongeren
Meer info en inschrijven voor een of meerdere webinars via deze link. 
E antwerpen@viva-svv.be
T 03 285 43 38

 

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.