Vrijwilligers, wat drijft hen?

door VIVA-SVV

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving. Ze zijn onmisbaar en letterlijk onbetaalbaar. Wie zijn ze? Wat is hun motivatie?
Een straffe madame aan het woord.
Mariëtte Mensch, vrijwilliger in hart en nieren, maakt deel uit van 'kliek uniek' en is actief in Meerhout.

Sportivan in Meerlaer
Mariëtte in actie (rechts)

Waarom ben je gestart met vrijwilligerswerk en wat doe je?

Mijn hele leven ben ik al vrijwilliger, vooral dan in de socialistische verenigingen. Ik ben daar mee opgegroeid. Als jongere hielp ik mee in de plaatselijke MJA-club. Later hielp ik de werking van SVV-Meerhout weer wat leven inblazen. S-Plus en S-Sport//Recreas help ik mee sturen en bij Curieus doe ik ook mijn deel.
In de plaatselijke seniorenraad werk ik nu zes jaar mee en dat komt omdat men mij gevraagd heeft om de groep te versterken.
Sportivan, wat een regionale werking tijdens juli en augustus verzekert, ondersteunen we vanuit onze verenigingen ook al enkele jaren. Vriendschapsbanden maken het leven veel aangenamer…

Vriendschapsbanden  maken het leven veel aangenamer.

Wat is het mooiste dat je al als vrijwilliger hebt meegemaakt?

De ene ervaring is al wat beter dan de andere maar telkens weer geeft de voldoening als een activiteit geslaagd is of als de leden of deelnemers tevreden zijn weer de nodige motivatie om er mee door te gaan.
Ook de samenwerking en de vriendschapsbanden met je medewerkers of collega’s maken het leven veel aangenamer en lichter om dragen en bevordert het samenhorigheidsgevoel.
Toen ik dertig jaar geleden schepen van jeugd en sport werd in onze gemeente en niet kon terugvallen op enige administratieve hulp heb ik met vele vrijwilligers een aantal initiatieven opgestart die nu nog altijd bestaan en nog steeds blijven groeien. Dat doet mij wel enorm plezier.

Welke plaats heeft vrijwilligerswerk in jouw leven?

Het maakt mijn hele leven uit. Wat niet wil zeggen dat het soms wel eens wat teveel kan zijn.

Wat heb je geleerd uit  je engagement en hoe heb je dit geleerd?

De overheid erkent de waarde van het verenigingsleven niet genoeg en steunt de vrijwilligers onvoldoende. De laatste jaren worden de eisen aan vrijwilligers alsmaar hoger en hoger.
Maar als je met weinig middelen en veel inzet toch nog wat kan verwezenlijken geeft dat enorm veel voldoening. En er zijn natuurlijk wel nog veel mensen die dat naar waarde schatten.

Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Welke boodschap heb je voor mensen die er aan denken om vrijwilligerswerk te doen?

DOEN! Maar denk eraan… vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend!

Interview: Chris Van Cauwenberghe

Praktische info
Vrijwilligerwerk, iets voor jou? T 03 285 43 38 - E antwerpen@viva-svv.be
 

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.