Javascript en cookies zijn nodig om deze site te bekijken

Tentoonstelling 'Vrouwen vrij. Een andere wereld. Het feminisme van de jaren 70 in België’

Locatie: Zilverhof 34b, Gent
Datum:

In deze tentoonstelling ontdek je verschillende facetten van de geschiedenis van sociale bewegingen en van de democratisering van de samenleving in de periode 1960 tot vandaag:

De contestatiebewegingen

De contestatiebewegingen van de jaren 1960-1970 met hun eisen voor een gelijke, rechtvaardige en duurzame samenleving waarin sekse, klasse, seksuele oriëntatie of etnische origine niet meer tot sociale ongelijkheid leiden.

Voorwaarden voor vrouwenemancipatie

Zelfbeschikking over lichaam en seksualiteit (seksuele opvoeding, toegang tot anticonceptie en abortus, een open kijk op seksuele oriëntatie), een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen van betaald en  onbetaald werk, gelijkheid op het werk en in de besluitvorming, het aanklagen van fysiek en seksueel geweld.

Vormen van burgerprotest

Zoals spontane acties die media-aandacht genereren,  sensibilisering (consciousness raising), hulpverlening, artistieke interventies,  kennisontwikkeling, allianties in binnen-en buitenland. 

Beknopt overzicht van wetgeving

De wetgeving die de gelijkschakeling van de rechten van vrouwen en mannen heeft ondersteund (1945 tot vandaag).

 

Praktische info

  • Data: maandag 8/11 tot en met dinsdag 16/11 –
  • donderdag 11/11 gesloten
  • Openingsuren: 11u – 18u
  • Plaats: Zilverhof 34b, Gent
  • Inkom gratis
logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.